× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

Έργα 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον «Αντώνη Τρίτση»

Προτάσεις για την ένταξη σημαντικών έργων του Δήμου Μυτιλήνης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης κατέθεσε η παράταξη «Με πυξίδα τον Πολίτη» σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου

Γράφει η ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημοσίευση 25/11/2020

Έργα  40 εκατομμυρίων ευρώ για τον «Αντώνη Τρίτση»

Διαδικτυακή συνέντευξη τύπου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, παραχώρησε την Τρίτη το απόγευμα η δημοτική  παράταξη Μυτιλήνης με «Πυξίδα τον Πολίτη», στο πλαίσιο της οποίας έγινε εκτενής αναφορά στο ζήτημα των δια περιφοράς συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και στην αντίθεση του συνόλου σχεδόν της αντιπολίτευσης, σε αυτό τον τρόπο συνεδρίασης. Παράλληλα η επικεφαλής της παράταξης Εριφύλη Χιωτέλλη παρουσίασε στους δημοσιογράφους τις προτάσεις της παράταξης για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης το οποίο αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη.

Όχι άλλα δια περιφοράς συμβούλια

Ειδικότερα για το ζήτημα των δια περιφοράς συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης η επικεφαλής της παράταξης «Με Πυξίδα τον πολίτη» Εριφύλη Χιωτέλλη, σημείωσε πως από την πρώτη στιγμή η παράταξη είχε καταθέσει αίτημα στον πρόεδρο για την έναρξη των διαδικασιών ώστε να πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη μέσω της δωρεάν πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών. «Προσφάτως σημείωσε η Ερ. Χιωτέλλη, ο πρόεδρος μας διαβεβαίωσε, απαντώντας σε μία από τις πολλές επιστολές μας  ότι όλα είναι έτοιμα και ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη. Μάλιστα γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι οι υπάλληλοι του δήμου αδιαμαρτύρητα στήριξαν την όλη διαδικασία και βοήθησαν στην οργάνωση και εκπαίδευση των δημοτικών συμβούλων. Λίγο πριν την πρώτη ηλεκτρονική τηλεδιάσκεψη ωστόσο πληροφορηθήκαμε ότι ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι δεν κατονομάζονται δήλωσαν αδυναμία συμμετοχής. Το αποτέλεσμα αυτής της άρνησης είναι ότι  προχωρά σήμερα άλλη μία δια περιοφοράς συνεδρίαση στην οποία περιλαμβάνονται πολλά και σημαντικά ζητήματα. Μεταξύ αυτών το  Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2021, ο ορισμός μελών για τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΔΑΠΑΛ, η ίδρυση Αναπτυξιακής Εταιρείας κ.λπ. Όλα αυτά είναι ζητήματα μείζονος σημασίας για το μέλλον του δήμου μας και των πολιτών και θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να καταθέσουν ερωτήσεις, απορίες, προτάσεις, διορθώσεις ή οτιδήποτε άλλο κρίνουν απαραίτητο ανάλογα με τις εισηγήσεις».

Φόρτος εργασίας στην Τεχνική Υπηρεσία

Αναφερόμενη στις προτάσεις της παράταξης με «Πυξίδα τον Πολίτη» για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της περιόδου όπως το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και το ΕΣΠΑ, η Εριφύλη Χιωτέλλη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η παράταξη είχε συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Στρατή Τζιμή ο οποίος επισήμανε τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω της  έλλειψης προσωπικού και του μεγάλου αριθμού έργων που είναι σε εξέλιξη. «Μέσα από τα προγράμματα αυτά, σημείωσε η Εριφύλη Χιωτέλλη δίνεται η χρηματοδοτική δυνατότητα στους δήμους που δεν έχουν προσωπικό για την εκπόνηση των μελετών, να ζητήσουν τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι θα προσληφθούν με συγκεκριμένο αντικείμενο. Πολλές φορές έχουμε προτείνει στο Δήμο να επιλέξει αυτή τη λύση ειδικά για το ζήτημα της εκπόνησης μελετών και της ολοκλήρωσης φακέλων, ωστόσο προς το παρών δεν έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο. Για εμάς, οι ιεραρχήσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, θα πρέπει να βασίζονται στην ανάγκη της συνεχούς βελτίωσης της ζωής των κατοίκων του δήμου μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα τα μέγιστα στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Οι άξονες των προτάσεων

Οι προτάσεις της παράταξης με «Πυξίδα τον Πολίτη» βασίζονται στους παρακάτω  άξονες: Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Ποιότητα ζωής Αθλητισμός και παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία και αξιοποιούν τους πόρους του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», από στο οποίο άλλωστε θα πρέπει να κατατεθούν προτάσεις για χρηματοδότηση.

Αγροτική οδοποιία

 Το έργο αφορά το σύνολο του Δήμου Μυτιλήνης και περιλαμβάνει: Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων που αφορούν τη βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του «ΑντώνηςΤριτσης», είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.), εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ.

Στη συγκεκριμένη πρόσκληση του προγράμματος, ο δήμος, μπορεί να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης που θα  μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 ευρώ, ενώ επιπλέον είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες προετοιμασίας φακέλου σε ποσό έως 5.000 ευρώ

Κτιριακό απόθεμα

Στην πρόσκληση αυτή μπορούν  να ενταχθούν για  χρηματοδότηση έργα που ακουμπούν ένα ευρύ φάσμα τομέων και αναγκών των πολιτών και αφορούν στον  πολιτισμό,  στην ποιότητα ζωής και στην εκπαίδευση.

Θα μπορούσε στο πρόγραμμα αυτό να ενταχθεί η ανάδειξη του κτηρίου των φυλακών της Λαγκάδας, σε χώρο μνήμης και παραγωγής πολιτισμού, συμπληρώνοντας το δίκτυο ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών της πόλης το αρχοντικό Νιάνια, η αξιοποίηση της διατηρητέας κατοικίας επί της οδού Μπιζανίου αριθμός 18. Κτίσματος γνωστού ως «αρχοντικό Βοστάνη» στην πλατεία του Αι Γιάννη του Αρμένη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, το κτίριο της πυροσβεστικής και τόσα άλλα που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια προσεκτική μελέτη της καταγραφής ακινήτων του Δήμου Μυτιλήνης αλλά και από προτάσεις για την ανάδειξη κτιρίων στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες.

Εκπαίδευση-ποιότητα ζωής

Ιδιαίτερα  σημαντική θεωρείται από την παράταξη «Με Πυξίδα τον Πολίτη» η  αξιοποίηση της συγκεκριμένης πρόσκλησης για «ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ειδικών σχολείων, καθώς επίσης και δημοτικών εστιών, μαθητών, σπουδαστών κ.λ.π.» Σε αυτή την πρόσκληση ο δήμος μας, σημειώνεται μπορεί να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης, για την ανέγερση του Ειδικού σχολείου Μυτιλήνης

Ακόμη και νέο δημαρχείο

Στην ίδια πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα κατασκευής-ανέγερσης νέων δημαρχιακών κτιρίων. Με δεδομένο, σημειώνει η παράταξη «Με Πυξίδα τον Πολίτη»  πως επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά γης σε ποσοστό 15% του σχετικού κύριου υποέργου, είναι μοναδική ευκαιρία να τεθούν   τα θεμέλια ανέγερσης νέου δημαρχείου Μυτιλήνης.

Χώροι άθλησης

Επιπλέον στην πρόσκληση 10 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» αναφέρει στις προτάσεις η Πυξίδα δίνεται η δυνατότητα Συντήρησης και επισκευής δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων». Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 50.000 € και περιλαμβάνει:

1) Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση, διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων.

2) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά συναφείς παρεμβάσεις με κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών των εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.

3) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση πισίνας κ.α.

Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολείων και ασφάλεια χώρων κολύμβησης

Επιλέξιμες δράσεις ακόμη στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης είναι έργα που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων. Επιπλέον χρηματοδοτείται η υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες, κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμΕΑ κ.λπ. Χρηματοδοτούνται ακόμη  παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης.

 

 

Λύση σε προβλήματα που χρονίζουν

«Από όλα αυτά, ανέφερε  η Ερ.Χιωτέλλη , αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ένταξη του Δήμου στο Αντώνης Τρίτσης με προτάσεις  40.000.000 ευρώ μπορεί να δώσει λύση σε χρονίζοντα προβλήματα σε κάθε δημοτική ενότητα, σε κάθε κοινότητα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής κυρίως  των κατοίκων του τόπου μας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, μαθητών, αθλούμενων κ.λ.π».

Μελέτες εν’ όψει νέου ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια των προσκλήσεων του «Αντώνης Τρίτσης», σημείωσε στην τοποθέτησή της η Ερ. Χιωτέλλη  υπάρχει και σχετική πρόσκληση για την «ωρίμανση έργων» εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου. Με βάση αυτή την πρόσκληση, ο Δήμος Μυτιλήνης, μπορεί να αιτηθεί χρηματοδότηση που φτάνει μέχρι και 500.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος ωρίμανσης έργων, με ανάθεσή των εργασιών (με όλες τις νόμιμες διαδικασίες φυσικά) σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Προτείνουμε να αιτηθούμε την χρηματοδότηση μελετών, προκειμένου ο δήμος μας, να αποκτήσει ολοκληρωμένες και έτοιμες προς υλοποίηση πολιτικές για το Περιβάλλον, την Ψηφιακή σύγκλιση και την Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Με γνώμονα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η Δημοτική Αρχή του δήμου Μυτιλήνης εκτός των άλλων πρέπει να έχει ως γνώμονα το υψηλό ποσοστό της ανεργίας που προβλέπεται για την περιοχή μας στα επόμενα χρόνια και να σκέφτεται πως είναι καθήκον της να κάνει το αδύνατο  δυνατό για την διασφάλιση έργων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας τα επόμενα τέσσερα χρόνια και η υλοποίηση τέτοιων έργων ως αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω δίνει τέτοιες δυνατότητες, κατέληξε στην τοποθέτησή της η επικεφαλής της παράταξης «Με Πυξίδα τον Πολίτη» Εριφύλη Χιωτέλλη».

 

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τα τάγματα εφόδου ας τα αναζητήσει η ΔΑΠ‑ΝΔΦΚ στα ψηφοδέλτιά της»

Aπάντηση της ΚΝΕ στην φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στα λευκά ντύθηκαν τα βουνά της Λέσβου

Σφοδρή κακοκαιρία με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται το Σαββατοκύριακο στο νησί
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

«Ας πούμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους!»

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης του Δήμου Μυτιλήνης «Με πυξίδα τον Πολίτη» για την ΔΕΥΑΛ
ΥΓΕΙΑ

Αυξάνεται στα 500 ευρώ το πρόστιμο για άσκοπες μετακινήσεις

Ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πριν λίγο από το βήμα της βουλής
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

3.823 επιχειρηματίες διεκδικούν... 103 εκατομμύρια ευρώ

Ενώ το ποσό που διαθέτει η Περιφέρεια είναι 40 εκατ. ευρώ- Τι είπε ο Περιφερειάρχης στο ρ/σ του «Ν»
ΑΝΘΗ ΠΑΖΙΑΝΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΡΑΣΕΙΣ

«Αγιασμός των Υδάτων…άνθρωποι άχρηστοι και άχριστοι»

Προβληματισμοί και κριτική από το στόμα του π. Θανάση Γιουσμά σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για όσα συμβαίνουν εν μέσω σκληρού λοκντάουν
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Πεταμένα λεφτά οι καθαρισμοί ποταμών με τον τρόπο που γίνονται»

Για τις πλημμύρες, τον Τσικνιά, την κλιματική αλλαγή ο Μιχάλης Μπάκας μιλά στο «Ν»
ΑΝΘΗ ΠΑΖΙΑΝΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος

Υποβολή αιτήσεων στο Σύνδεσμο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης και στο Δήμο Μυτιλήνης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ολοκλήρωση του έργου αποχέτευσης Αγίας Παρασκευή

Εντάχθηκε το έργο με απόφαση Μουτζούρη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσληψη 2 εργατών για το εργοστάσιο της ΔΕΗ

Κατάθεση δικαιολογητικών από 15 έως 25 Ιανουαρίου
ΥΓΕΙΑ

«Προσοχή, τήρηση μέτρων και υπευθυνότητα»

Συνεδρίασε η Επιτροπή Γνωμοδότησης του Δήμου Μυτιλήνης για τα θέματα του κορονοϊού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δραματική συρρίκνωση και απαξίωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων»

Δήλωση του Βουλευτή Ν. Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννη Μπουρνού, για τα σχέδια συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ